Інвестиційний проект: Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення – болоті Ширковець.

 29.05.20

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення – болоті Ширковець.
Передумови, які сприяють впровадженню проекту

Болото Ширковець — гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення. Розташована в Долинському районі Івано-Франківської області, між селами Старий Мізунь І Новий Мізунь, у межах Вигодської улоговини на висоті 500-550 м над р.м. Площа природоохоронної території 12 га.

Болото, яке взято на облік міжнародною організацією “Телма”, добре збереглось, так як на прилеглих територіях не проводилося осушення.Низькорослі сосни із зонтиковидною кроною створюють цікавий та незвичайний для Карпат ландшафт. Оскільки аналогів болоту Ширковець в Карпатах немає, цей проект є важливим, а його реалізація  дасть можливість зберегти заповідну територію, залучити туристів до атракції таматиме інформаційно-освітницьку функцію (вивчення флори та фауни, природо-охоронні та екологічні заходи і т.д).

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Створення нових причин приїзду туристів є важливимчинником для залучення туристів. Вздовж заказника державного значення болота «Ширковець» проходитьтуристичний маршрут «Карпатський трамвай», який є одною з найбільш відвідуваних туристичних атракції району.

Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту (тис.дол. США) 102,0
Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США) 102,0
Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) Грошові кошти, тис. дол. США
На якому етапі перебуває процес впровадження проекту(виберітьнеобхідне) Розроблено проектно-кошторисну документацію
Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне) Створення спільного підприємства

Угода про спільну інвестиційну діяльність

Очікуваний термін окупності проекту 15 років

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Земельна ділянка відноситься до земель ДП «Вигодське лісове господарство».

Ч.4 ст. 18 Лісового кодексу України передбачено довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності, яке здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства. 

Однак, згідно ст. 20 ЛКУ тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності.

Інша важлива для інвестора інформація по проекту

Проект «Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення – болото Ширковець»ввійшов до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2015 – 2017 роки. Проект передбачає встановлення дерев’яних оглядових майданчиків, альтанок, лавок та інформаційних щитів, макетів диких тварин на болоті Ширковець.

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Долинська районна державна адміністрація
Місце знаходження, адреса пр. Незалежності, 5 м. Долина
Форма власності Державна
Адреса веб-сайту http://ww2.gov.if.ua/dolynska, https://tour.dolyna.if.ua

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Диндин Наталія Тарасівна
Посада

 

 

Начальник відділу інвестицій і туризму управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.
Номер телефону:
-службовий +38(03477)27063
-мобільний +380997326585
Е-mail doltour@ukr.net
Факс +38(03477)27060
Мова спілкування Українська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

 

додаток 1англ

Information about investment project

Full name of investment project Arrangement of the tourist infrastructure on Shyrkovets swamp, the reserve of national importance
Prerequisites, that contribute to the project implementation Shyrkovets swamp is a natural hydrologic landmark with the national significance. It is situated in Dolyna District of Ivano-Frankivsk Region between Stariy Mizun and Noviy Mizun villages, within the territory of Vigoda Hollow at a height of 500-550m about the sea level. The protected area is 12ha. The swamp, which is registered by the international organization “Telma”, is well preserved as there was no draining on the surrounding territories. Bushy pines with umbrella-shaped crown create an interesting landscape that is unusual for the Carpathians. As there are no equals for Shyrkovets swamp in the Carpathians, this project is important and its implementation will provide an opportunity to protect the natural area and attract tourists. Also, it will perform an informational and educational function as well (flora and fauna research, nature- and environment- oriented activities, etc.)
Expected results after project implementation Creation of new reasons to visit is the main factor in attracting tourists. “The Carpathian Tram” is a tourist route that is located alongside Shyrkovets swamp. It is one of the most visited tourist attractions in the district.
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24,8
Total cost of project

(thousand USD)

102,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 102,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Plot of land (12 ha)
Stage of the project Design estimate documentation is elaborated
Manner (form) of investment attraction Long-term lease of land
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) The agreement with State Enterprise “Vyhoda forestry” for placement of small architectural forms
Expected payback period of project

15 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Plot of land belongs to the State Enterprise “Vyhoda forestry”.

Long-term temporary forest use of state and municipal property, realized without exclusion the land in regular forest users based on the decision of the authorities and local governments, adopted within their authority in consultation with regular forest users and executive authority on forestry provided Part 4 of Art. 18 Forest Code of Ukraine. However, temporary forest users have the right to erect temporary buildings and structures necessary for economic activities according to Art. 20 Forest Code of Ukraine, during a long-term use.Art. 20 Forest Codeof Ukraine, during a  long-termuse.

If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

Possible project risks 1. The financial and price instability, inflation.

2. Environmental degradation.

3. Lack of attention to the development of tourism of the State.

4. Poor state of transport infrastructure, low quality of services in аtransportation.

5. Competition from other regions.

6. Changing needs and tastes of tourists-consumers.

7. Natural (floods, landslides, mudflows, erosion) and man-made emergencies.

8. Imperfect legal framework.

9. Deterioration of the investment climate.

Other important information for investor about the project The above-mentioned project has been included in the Development Strategy of Ivano-Frankivsk region within 2015-2017 years. The project foresees an installation of observation wooden platforms, garden houses, benches, information boards and models of wild animals

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU

District Administration of Dolyna

Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500
Form of ownership State ownership
Coreactivities
Website

http://ww2.gov.if.ua/dolynska

Contacts

Name, surname of the contact person Natalia Dyndyn
Position Chief Specialistof Investmentand Tourism Departmentof Tradeand Economic Development Dolyna District Administration
Telephone:

– office phone

– mobile phone

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail doltour@ukr.net
Fax +38(03477)27060
Language of communication Ukrainian
Date of preparation August 2016